Naujienos

Už 37 proc. „LP grupės“ akcijų „Invalda INVL“ gavo 9,4 mln. eurų

Investicijų ir turto valdymo bendrovė „Invalda INVL“ kartu su kitais akcininkais koncernui „Achemos grupė“  pardavė  „Litagros prekybą“ – vieną didžiausių Baltijos šalyse žemės ūkio prekybos bendrovių, turinčią elevatorių tinklą. Už 36,9 proc. „LP grupės“, valdančios „Litagros prekybą“ kartu su jos antrine bendrove Latvijoje bei „Joniškio elevatorių“, „Invaldos INVL“ valdoma bendrovė „Cedus Invest“ gavo 9,4 mln. eurų. Sandoris baigtas 2017 m. gruodžio 15 dieną.

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2017 metų 9 mėnesių informacija

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 9 mėnesių grynasis pelnas siekia 8,27 mln. eurų, 2016 metų 9 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekė 1,06 mln. eurų. Bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 9 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 60,92 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais – 48,78 mln. eurų.

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2017 metų 6 mėnesių tarpinė informacija

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 6 mėnesių grynasis pelnas siekia 7,74 mln. eurų, 2017 metų 6 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis nuostolis siekė 0,21 mln. eurų.
Bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 6 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 60,39 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais – 47,51 mln. eurų.

„Invaldai INVL“ priklausanti Latvijos bendrovė „INVL Asset Management“ pasiūlė Latvijos rinkai pasyvaus valdymo antros pakopos pensijų planą

Latvijos turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ rugpjūčio 16 dieną pristatė naują pasyvaus valdymo antros pakopos pensijų planą „INVL Index Direct“, siūlantį šiuo metu mažiausią Latvijoje antros pakopos indeksinio pensijų plano komisinį mokestį, taip pat suteikiantį galimybę kiekvienam naujam pensijų plano dalyviui tapti ir bendrovės „Invalda INVL“ akcininku.

2017 metų 3 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekia 2,31 mln. eurų, 2016 metų 3 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis nuostolis siekė 0,18 mln. eurų. Bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 3 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 54,99 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais – 52,68 mln. eurų.

AB „Invalda INVL“ akcijų suteikiamų balsų skaičius

Atsiskaičius už savas akcijas, įsigytas per AB „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimą nuo 2017 m. gegužės 4 d. iki gegužės 18 d., bendrovė už  104.995,80 eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 23.076 vnt. savų akcijų, kas sudaro 0,19 proc. jos įstatinio kapitalo.

„Invalda INVL“ pasirašė darbuotojų akcijų opcionų sutartis

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama 2016 m. balandžio 29 d. patvirtintos Darbuotojų akcijų opcionų politikos nuostatas bei vadovaudamasi 2017 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, sudarė opcionų sutartis dėl 80.571paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų.

AB „Invalda INVL“ įsigis 0,19 proc. savo akcijų

Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda INVL“ įsigis 0,19 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 104.995,80 eurų (be tarpininkavimo mokesčių). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 120.000 vnt. akcijų, pasiūlyta 23.076 vnt.

Dėl AB „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimo

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba nusprendė supirkti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) euro nominalios vertės akcijas per AB „NASDAQ Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką. 

AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 28 d. 9:00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, registracijos adresas Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas.

„Invalda INVL“ informuoja, kad „Litagra“ ketina perleisti prekybos verslą „Achemos grupei“

„Invaldos INVL“ 100 proc. kontroliuojama UAB „Cedus invest“ kartu su kitais UAB „Litagra“ akcininkais 2017 m. vasario 24 d. parafavo akcijų pirkimo-pardavimo sutartį dėl „Litagros“ prekybos verslo ir elevatorių tinklo, t.y. AB „Litagros prekyba“, bei jos antrinės įmonės Latvijoje SIA „Litagra“, pardavimo UAB koncernui „Achemos grupė“. Sandorį planuojama užbaigti pirkėjui gavus Konkurencijos tarybos leidimą bei atlikus kitus sutartyje numatytus veiksmus, įskaitant „Litagros“ reorganizavimą.

„INVL Asset Management“, priklausanti „Invaldai INVL“, informuotiesiems investuotojams siūlys investuoti į miškus

Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ įsteigė pirmą uždarojo tipo sudėtinį informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondą „INVL Baltijos miškų fondas I“. Jie veiklą pradėjo šių metų vasario 13 dieną, Lietuvos bankui pritarus fondo taisyklėms.