Naujienos

Audituoti „Invalda INVL“ 2018 m. grupės rezultatai

Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2018 metų pabaigoje sudarė 65,5 mln. eurų arba 5,67 euro akcijai (atitinkamai buvo 2,36 proc. ir 2,5 proc. didesnis nei 2017 metų pabaigoje). Remiantis bendrovės paskelbtais audituotais rezultatais, 2018 metais „Invaldos INVL“ uždirbtas pelnas siekė 0,34 mln. eurų arba 97 proc. mažiau nei 2017 metais.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 30 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ baigė tinklo „InMedica“ 70 proc. akcijų įsigijimo sandorį

Didžiausias privataus kapitalo investicinis fondas Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“ baigė sveikatos priežiūros įstaigų tinklo „InMedica“ 70 proc. akcijų įsigijimo sandorį. Sandoris, kurio vertė neskelbiama, užbaigtas gavus Konkurencijos tarybos leidimą ir įvykdžius kitas sutartyje numatytas sąlygas. Fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdo viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ per pirmąjį platinimą pritraukė 106 mln. eurų

Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ baigė pirmąjį profesionaliems investuotojams skirto uždaro tipo privataus kapitalo investicinio fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ platinimą, kurio metu pritraukta 106 mln. eurų. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ tapo didžiausiu privataus kapitalo investiciniu fondu Baltijos šalyse.

„Invalda INVL“ investuoja į „INVL Baltic Sea Growth Fund“

„Invaldos INVL“ valdyba 2019 m. vasario 5 d. pritarė Įsipareigojimo investuoti į „INVL Baltic Sea Growth Fund“, kurį valdo „Invaldos INVL“ 100 proc. kontroliuojama bendrovė UAB „INVL Asset Management“, sutarties sudarymui ir „INVL Baltic Sea Growth Fund“ Partnerystės sutarties sudarymui. Į profesionaliems investuotojams skirto uždaro tipo privataus kapitalo investicinį fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“ „Invalda INVL“ investuos 19,15 mln. eurų. Numatoma, kad lėšos į minėtą fondą bus pašaukiamos etapais, konkrečių sandorių įgyvendinimui.

Nuo 2019 m. vasario 7 d. bus sustabdyta prekyba „Invalda INVL“ akcijomis

Atsižvelgiant į prekybos metu galintį pasirodyti pranešimą apie esminį įvykį bei siekiant apsaugoti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) akcininkų interesus, Bendrovė Nasdaq Vilnius pateikė prašymą nuo vasario 7 d. (imtinai) sustabdyti prekybą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijomis Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomame prekybos sąraše iki esminio įvykio paskelbimo.

„Invaldos INVL“ valdoma įmonių grupė „Inservis“ įsigijo kontrolinį „Informacinio verslo paslaugų įmonės“ akcijų paketą

„Invaldos INVL“ 100 proc. valdoma UAB Įmonių grupė „Inservis“ iš valstybės už 352 tūkst. eurų įsigijo51,67 proc. „Informacinio verslo paslaugų įmonės“ akcijų paketą. Sandoris su Turto banku baigtas šių metų sausio 31 dieną.Po šio sandorio įmonių grupė „Inservis“ padidino savo turimą „Informacinio verslo paslaugų įmonės“ akcijų paketą iki 88,7 proc.