Naujienos

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2017 metų 6 mėnesių tarpinė informacija

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 6 mėnesių grynasis pelnas siekia 7,74 mln. eurų, 2017 metų 6 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis nuostolis siekė 0,21 mln. eurų.
Bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 6 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 60,39 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais – 47,51 mln. eurų.

„Invaldai INVL“ priklausanti Latvijos bendrovė „INVL Asset Management“ pasiūlė Latvijos rinkai pasyvaus valdymo antros pakopos pensijų planą

Latvijos turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ rugpjūčio 16 dieną pristatė naują pasyvaus valdymo antros pakopos pensijų planą „INVL Index Direct“, siūlantį šiuo metu mažiausią Latvijoje antros pakopos indeksinio pensijų plano komisinį mokestį, taip pat suteikiantį galimybę kiekvienam naujam pensijų plano dalyviui tapti ir bendrovės „Invalda INVL“ akcininku.

2017 metų 3 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekia 2,31 mln. eurų, 2016 metų 3 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis nuostolis siekė 0,18 mln. eurų. Bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 3 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 54,99 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais – 52,68 mln. eurų.

AB „Invalda INVL“ akcijų suteikiamų balsų skaičius

Atsiskaičius už savas akcijas, įsigytas per AB „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimą nuo 2017 m. gegužės 4 d. iki gegužės 18 d., bendrovė už  104.995,80 eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 23.076 vnt. savų akcijų, kas sudaro 0,19 proc. jos įstatinio kapitalo.

„Invalda INVL“ pasirašė darbuotojų akcijų opcionų sutartis

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama 2016 m. balandžio 29 d. patvirtintos Darbuotojų akcijų opcionų politikos nuostatas bei vadovaudamasi 2017 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, sudarė opcionų sutartis dėl 80.571paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų.

AB „Invalda INVL“ įsigis 0,19 proc. savo akcijų

Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda INVL“ įsigis 0,19 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 104.995,80 eurų (be tarpininkavimo mokesčių). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 120.000 vnt. akcijų, pasiūlyta 23.076 vnt.

Dėl AB „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimo

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba nusprendė supirkti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) euro nominalios vertės akcijas per AB „NASDAQ Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.