Pagrindiniai finansiniai duomenys

Pagrindinės bendrovės, mln. eurų

  2012 2013 2014  2015 2016
Turtas 107,8 50,5 45,8 49,0 53,6
Nuosavas kapitalas 104,4 46,3 44,5 48,1 52,7
Įsipareigojimai 3,4 4,2 1,3 0,9 0,9
Pelnas (nuostolis) 6,1 23,5 20,5 4,2 4,8

Grupės, mln. eurų

  2012 2013 2014 2015 2016
Turtas 170,8 106,0 45,8 49,6 54,4
Nuosavas kapitalas 120,5 63,5 44,5 48,1 52,7
Įsipareigojimai 50,3 42,5 1,3 1,4 1,7
Pelnas (nuostolis) 9,3 31,4 4,0 4,2 4,8
Patronuojančios įmonės akcininkams tenkanti pelno (nuostolio) dalis 7,2 31,1 4,0 4,2 4,8
Valdomas turtas     275,3 328,2 508,7